نسیم خور

01.01.1970 - انتشار کتاب سازمان جهانی گمرک و گمرک ایران

 

نسیم خور: کتاب سازمان جهانی گمرک و گمرک ایران به نویسندگی عباس ثابتی توسط انتشارات بهین منتشر شد.

 
با آرزوی تندرستی از خداوند بزرگ برای شما همشهریان گرامی، و پیشکش بهترین شادباش های نوروزی، با کمال افتخار، نخستین کتاب انتشارات بهین را در آغاز سال نو، از مولف و نویسنده ارجمند اهل شهرستان خوروبیابانک، جناب آقای عباس ثابتی کارشناس ارشد اقتصاد بین الملل مژده می دهد.
مدیر مسئول انتشارات بهین
لسان الحق طباطبایی


این مقاله رسیده است از طرف: http://nasimk.ir
آدرس URL برای ذخیره میباشد: http://nasimk.ir/index.php?name=news&op=view&id=1969