نسیم خور

01.01.1970 - فرمانده انتظامی شهرستان خوروبیابانک: مردم عامل اصلی امنیت هستندنسیم خور: فرمانده انتظامی شهرستان خوروبیابانک بعد از نماز جمعه ی شهر خور در جمع نمازگزاران، خوروبیابانک را یکی از امن ترین و با امنیت ترین شهرستان ها عنوان کرد و افزود: امنیت جامعه با مشارکت مردم و تمامی ارگان های دولتی حاصل می شود و منشا خاصی در یک ارگان و یا فرد ندارد و مربوط به همگان است.به گزارش سفیرخور سرگرد فضل اله رحیمی مهر و محبت و توجه به فرزندان را یکی از عوامل مهم در جلوگیری از روی آوردن جوانان به جرم و اعمال خلاف عنوان کرد و خاطرنشان کرد: اگر مهر و عطوفت پدر و مادر شامل حال فرزند شود، بجای بزهکاری، فرد موفق و مفیدی برای جامعه خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خوروبیابانک امنیت و احساس امنیت را دو مقوله جدا معرفی کرد و افزود: پیشگیری بهتر از درمان است و وظیفه نیروی انتظامی آگاهی دادن و آموزش مسائل به مردم است که امروزه از طریق رسانه ها و صدا و سیما اینکار صورت می گیرد.

سرگرد رحیمی فرصت، شرایط اجتماعی و محیط مناسب را از عوامل مهم وقوع جرم عنوان کرد گفت: مردم با رعایت مسائل ابتدایی می توانند از بیساری از نا امنی ها جلو گیری کنند.


این مقاله رسیده است از طرف: http://nasimk.ir
آدرس URL برای ذخیره میباشد: http://nasimk.ir/index.php?name=news&op=view&id=2086