نسیم خور

01.01.1970 - برگزاری آیین سنتی آب بستن به بذر شلغم در خور + تصاویر

- cfkk

نسیم خور: کویرنشینان خور و بیابانک در استان اصفهان همزمان با نیمه تابستان، آئین سنتی و مذهبی آب به بذر شلغم بستن را برپا کردند.به گزارش نسیم خور به نقل از پایگاه اطلاع سانی شبکه خبر ، پیش از طلوع آفتاب نیمه مرداد و زمانی که کمر تابستان شکسته می شود ، نخستین کشاورزی که نوبت آبیاری دارد زمینی را که به کشت شلغم اختصاص داده است با حضور سادات محل بذرافشانی می کند.

آیین سنتی آب به بذر شلغم درخور و بیابانک امروز با شرکت پرشور مردم و کشاورزان درکشتخوان شهرخور برگزار شد.

پس از آبیاری زمین بذرپاشی شده ، مردم برای برکت محصول دعا می کنند و کشاورزی که زمینش زیرکشت رفته است با نان تافتونی که به روغن محلی آغشته شده است از مردم پذیرایی می کند.

آیین آب به بذر شلغم بستن ریشه درتاریخ دور سرزمین کهن خور دارد . این جشن سنتی پس از گرویدن مردم به اسلام، با آئین الهی درهم آمیخته است.

مردم عقیده دارند که هنگام مراسم شلغم کاری دیگر هوا رو به سردی می رود و از شدت گرمای تابستان کاسته می شود.

خور دو قنات به نام های دهزیر و کلاغو دارد که دو مزرعه متصل به هم در شمال شهر با آن آبیاری می شوند و این مراسم سنتی در هر دو مزرعه به صورت هم زمان برگزار می شود. 
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk

- cfkk


- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk
- cfkk

 
- cfkk
- cfkk
- cfkk
 


این مقاله رسیده است از طرف: http://nasimk.ir
آدرس URL برای ذخیره میباشد: http://nasimk.ir/index.php?name=news&op=view&id=2245