نسیم خور

01.01.1970 - خور و بیابانک امسال از طريق CNG گازرساني خواهد شد


نسیم خور: مدیر عامل شرکت گاز  استان اصفهان گفت:   شهرهای خور و بيابانك و يا انارك و جندق كه گاز نداشتند و انتقال گاز از طريق خط لوله به آن شهرها توجيه اقتصادي نداشت، امسال از طريقCNG   گازرساني خواهند شد.
 


به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان؛ سعيد مومنی مدیر عامل گاز شرکت استان اصفهان در خصوص گاز رسانی به روستاها افزود: سرانه انشعاب برخي از روستاها بسيار بالا است و گازرساني به آنها توجيه اقتصادي ندارد.و باید بر اساس قانون روستاهايي كه سرانه انشعاب آنها به شش ميليون تومان مي‌رسد، گازرساني انجام شود و در حال حاضر بيش از آن در دستور كار گازرساني روستاها قرار ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه بايد سوختي براي مردم تامين شود كه توجيه اقتصادي براي دولت نيز داشته باشد اضافه کرد: در اين روستاها مي‌توان از نفت سفيد و يا گاز مايع استفاده كرد.

وی در خصوص چگونگی گاز رسانی به شهرهایی که امکان انتقال گاز از طریق خط لوله را نداشتند گفت:به دلیل فاصله زیاد این شهرها از خط اصلی گاز رسانی از طریق تانکر صورت میگیرد.

مومنی اظهار کرد: به عنوان نمونه شهرهايي مانند خور و بيابانك و يا انارك و جندق كه گاز نداشتند و انتقال گاز از طريق خط لوله به آن شهرها توجيه اقتصادي نداشت، اما امسال از طريق CNG گازرساني خواهند شد. 

 


این مقاله رسیده است از طرف: http://nasimk.ir
آدرس URL برای ذخیره میباشد: http://nasimk.ir/index.php?name=news&op=view&id=2270