نسیم خور

01.01.1970 - اجرای طرح رایگان غربالگری فشارخون، دیابت و چربی خون در خور و بیابانک


نسیم خور: به اطلاع اهالی محترم شهر خورمی رساند؛ طرح رایگان غربالگری فشارخون، دیابت و چربی خون در افراد بالای ۳۰سالاز تاریخ ۱۴بهمن در مرکز بهداشتی درمانی  شهری خور واقع در میدان دفاع مقدس اجرا می شود همراه داشتن کارت ملی الزامی است.


این مقاله رسیده است از طرف: http://nasimk.ir
آدرس URL برای ذخیره میباشد: http://nasimk.ir/index.php?name=news&op=view&id=2271