تبلیغات.

عینک آفتاب هتل سنتی تی  دا
نظرسنجی ها

به نظر شما طراحی سایت نسیم خور چگونه است؟

عالی است (34)
عالی است - 25.19%عالی است - 25.19%عالی است - 25.19%25.19%
خوب است (20)
خوب است - 14.81%خوب است - 14.81%خوب است - 14.81%14.81%
متوسط است (28)
متوسط است - 20.74%متوسط است - 20.74%متوسط است - 20.74%20.74%
بد است (48)
بد است - 35.56%بد است - 35.56%بد است - 35.56%35.56%
کار با آن خیلی سخت است. (5)
کار با آن خیلی سخت است. - 3.70%کار با آن خیلی سخت است. - 3.70%کار با آن خیلی سخت است. - 3.70%3.70%
مجموع نظرسنجی ها: 135

جستجو

جستجو

آخرین اخبار